บริการหลังการขาย

 


เงื่อนไขการรับประกัน (Warranty Condition)


 1. 1.สินค้าที่นำมาเปลี่ยนหรือส่งซ่อมจะต้องมีสติ๊กเกอร์การรับประกันของ          MYHOST เท่านั้น  ซึ่งสินค้าทุกรายการต้องมี Barcode / Serial No. (หมายเลขเครื่อง) ติดตั้งอยู่บนตัวสินค้าในสภาพสมบูรณ์ พร้อมอุปกรณ์

    ที่ติดมากับเครื่องครบ


 1. 2.บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับเปลี่ยน รับคืนหรือรับซ่อมสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลาของการรับประกัน

        -Software  รับประกัน 2 ปี Update ฟรีตลอดการใช้งาน

        -Hardware Computer POS รับประกัน 1 ปี

        -ของแถม ลิ้นชัก Printer Scanner รับประกัน 6  เดือน


 1. 3.กรณีสินค้าที่เสียหายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ซื้อทางบริษัทจะเปลี่ยนเครื่องให้ทันที หากเลยวันดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทฯ รับซ่อมตามอาการ พร้อมคิดค่าขนส่งแยก


 1. 4.บริษัทจะดูแลการใช้งานตลอด 2 ปี ฟรี  เฉพาะการรับประกันแบบออนไลน์ เท่านั้น กรณีบริการ Onsite Service จะมีค่าบริการตามระยะทางที่กำหนดเริ่มต้นที่ 1,500.-ต่อครั้ง กรณีค้างคืนจะคิดเพิ่มพร้อมค่าที่พักและค่าอาหาร


 1. 5.สินค้าที่เสียหรือชำรุด  ซ่อมตามอาการ ระยะเวลา 1 - 2 อาทิตย์เท่านั้น ก่อนการซ่อมโอนค่าซ่อมภายใน 3 วัน กรณีทำตามเงื่อนไข บริษัทฯส่งเครื่องกลับพร้อมเก็บค่าขนส่งปลายทาง

 2. 6.สินค้าส่งซ่อมกรณีส่งมาโดยไม่แจ้งเลขที่ขนส่ง บริษัทขนส่ง วันเวลาขนส่ง หากเกิดการสูญหายระหว่างทาง ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 3. 7.กรณีต้องการขอ Requirement เพิ่มเติม บริษัทฯ กำหนดคิดค่าบริการการใช้จ่ายตามความยากง่ายของหัวข้อ

 4. 8.กรณีลงวินโดว์ใหม่ คิดค่าบริการต่างหาก

 5. 9.กรณีเครื่อติดไวรัส มีค่าบริการ Register License 3,500 ต่อ 1 License


เงื่อนไขที่ไม่ได้รับประกัน


 1. 1.ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุ หรือผู้ใดผู้หนึ่งเจตนาทำให้เครื่องเสียหาย


 1. 2.กรณีลูกค้าเปลี่ยน Hardware หรือย้าย Software ไปลงเครื่องใหม่  โดยไม่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบและทำให้ซอฟแวร์สูญหาย คิด License เป็นเครื่องใหม่ทันที


 1. 3.ในกรณีที่เครื่องเสีย  ผู้ซื้อได้ทำการถอด เปลี่ยน ซ่อมเอง ถือเป็นการสิ้นสุดการประกัน


 1. 4.กรณีลง Windows และ Update Windows เอง โดยไม่แจ้งบริษัทก่อนรวมไปถึงอาการติดไวรัสของเครื่อง จะถือว่าสินค้าหมดประกันโดยทันที


 1. 5.ไฟช็อต ไฟกระชาก โดนน้ำ ตก แตก หมดประกันทันที


 1. 6.ปริ้นเตอร์ครัว และระบบ Network หากเกิดข้อผิดพลาดของระบบซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง IP Address และ Router โดยไม่แจ้งบริษัทก่อนเปลี่ยนแปลง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

 2. 7.ไม่รับประกันระบบ Network ล่ม ไม่ว่ากรณีใดๆ

 3. 8.ซอฟแวร์หาย ไม่สามารถกู้ file หรือฐานข้อมูลหาย ไม่รับประกันไม่ว่ากรณีใดๆ คิดค่าบริการลง License เป็นเครื่องใหม่ทันที

 4. 9.กรณีขายเครื่องต่อให้บุคคลอื่น ที่ไม่ได้ Regist License ตามฐานข้อมูลเดิม

 5. 10.ต้องการให้เขียน Requirement เพิ่มเติม จากฟังก์ชั่นที่มีอยู่ฝ่ายบริการหลังการขาย

Support / บริการหลังการขาย


กรุงเทพฯ :

โทร. 02-059-2885 , 02-059-2886

(ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.30 น.)หาดใหญ่ :

โทร. 074-559034

(ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.30 น.)


Line : @myhost_service


ติดต่อทั่วไป

        เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 

        เวลาทำการ :  09.00 น. ถึง 17.30 น.

        หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

Copyrigth@2012 By MyHost Company Limited