ระบบลานจอดรถ

Mobirise

คุณสมบัติของระบบ

- ระบบสามารถอ่านข้อมูลป้ายทะเบียนได้

- ระบบสามารถใช้ได้กับยานพาหนะได้หลายประเภท

- ระบบสามารถเเสดงจำนวนรถที่จอดในลานจอดรถ

- ระบบสามารถเพิ่มข้อมูลของรถได้

- มีการบันทึกข้อมูลแบบ Report

Mobirise

ประโยชน์

- ช่วยให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน

- ช่วยสร้างภาพลักษณ์ทันสมัยให้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่ใช้ระบบ

- ช่วยสร้างความปลอดภัย

Made with Mobirise ‌

Free Web Designing Software