เป็นระบบที่ใช้ควบคุมการเข้าออกหอพักนักเรียน กำหนดสิทธิ์การเข้าออกให้กับเจ้าหน้าที่และนักเรียนแต่ละคน เช่น สิทธิ์การเข้าออกหอพัก, สิทธิ์การเข้าออกนอกเวลาทำการ, สิทธิ์การเข้าออกล่วงเวลา เป็นต้น, นอกจากนี้ระบบยังสามารถจัดทำรายงาน เช่น รายงานประวัติการเข้า-ออก, รายงานการลาล่วงหน้า รวมถึงการมารับของผู้ปกครอง เป็นต้น

Mobirise

✍  เช็คชื่อจำนวนนักเรียนขึ้น-ลง หอพักได้

✍  นักเรียนสามารถทำการบันทึกเพื่อลาล่วงหน้าได้

✍  นักเรียนสามารถทำการลาไปเรียนพิเศษได้

✍  ผู้ปกครองที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น ที่สามารถมารับนักเรียนได้

✍  ระบบส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครอง ที่มีการลงทะเบียนไว้

✍  รายงานระบบเข้า-ออกหอพัก

✍  รายงานการใช้งานระบบสแกนเข้า-ออก สำหรับเรียนพิเศษ

✍  รายงานการใช้งานระบบสแกนขออนุญาตลาล่วงหน้า

✍  รายงานการใช้งานระบบสแกนเข้า-ออกผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน

Created with Mobirise ‌

Free Web Designing Software