เงื่อนไขการรับประกัน


เงื่อนไขการรับประกัน

1.สินค้ากรณีมีปัญหา ต้องรีบส่งเครื่องกลับภายใน 7 วัน เพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่

2.หลังจาก 7 วัน บริการซ่อมตามอาการ กรณีไม่ตกแตก,ไฟช๊อต,ไฟกระชาก,โดนน้ำ ไม่มีค่าบริการใดๆ

3.กรณีเครื่องส่งซ่อม บริษัทฯ มีบริการให้ลูกค้าหาเครื่องคอมสำรองมา แล้วบริษัทฯ จะดึง Database เครื่องเดิมมาใส่เครื่องสำรองแล้วบริการลง software ให้ใช้ก่อนชั่วคราวจนกว่าเครื่องหลักซ่อมเสร็จและส่งกลับคืนลูกค้าหากลูกค้าส่งเครื่องมา บริษัทฯ จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเกิดจากอะไรเพราะเครื่องทุกตัว บริษัทฯ ผ่านการเทส การ QC ก่อนไปติดตั้ง

เงื่อนไขการรับประกันสำหรับเครื่องและบัตรส่งซ่อมและเคลมของโรงเรียน

1.กรณียกเลิกสัญญากำหนดส่งเครื่องกลับบริษัทฯ ในสภาพพร้อมใช้งานภายใน 7 วัน

2.กรณีเครื่องไฟช๊อต,ไฟกระชาก,ตกแตก,โดนนํ้า,บอร์ดเสีย กำหนดซ่อมกลับคืนให้พร้อมใช้งานดังเดิมพร้อมเสียค่าบริการตามการซ่อมจริง

3.สัญญาระบุขายขาดเฉพาะบัตร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบัตร ไม่ว่ากรณีใดๆ

4.กรณีผิดเงื่อนไขการชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกระบบโดยอ้างอิงเอกสาร “ใบส่งของ/ใบยืมสินค้าชั่วคราว” ทันที

5.บัตรมีปัญหาโดยตัวระบบบัตร แจ้งเคลมภายใน 7 วัน

6.เครื่องและอุปกรณ์ข้างต้นเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ กรณีไม่คืนตามระยะเวลาที่กำหนดลูกค้ายินยอมชำระค่าสินค้าตามจริง

7.กรณีเครื่องมีปัญหาแล้วลูกค้าไม่ประสงค์ซ่อมให้กลับมาใช้ได้ตามสภาพเดิม บริษัทฯ งดส่งเครื่องสำรองให้ใช้ทั้งหมดทันที

8.บริษัทฯ เฝ้าระบบการใช้งานครั้งแรก

9.ทุกปิดภาคเรียนที่ 2 บริษัทฯจะเข้าไปรับเครื่องมาซ่อมบำรุงเพื่อใช้งานในปีถัดไป

เงื่อนไขการรับประกัน Hardware

1.สินค้าที่นำมาเปลี่ยนหรือส่งซ่อมจะต้องมีสติ๊กเกอร์การรับประกันของ MYHOST เท่านั้น ซึ่งสินค้าทุกรายการต้องมี Barcode / Serial No. (หมายเลขเครื่อง) ติดตั้งอยู่บนตัวสินค้าในสภาพสมบูรณ์ พร้อมอุปกรณ์ที่ติดมากับเครื่องครบ

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนรับคืนหรือรับซ่อมสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลาของการรับประกัน
- Software รับประกัน 2 ปี Update ฟรีตลอดการใช้งาน
- Hardware Computer POS รับประกัน 1 ปี
- ของแถม ลิ้นชัก Printer Scanner รับประกัน 6 เดือน

3.กรณีสินค้าที่เสียหายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ซื้อทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนเครื่องให้ทันทีหากเลยวันดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทฯ รับซ่อมตามอาการพร้อมคิดค่าขนส่งแยก

4.บริษัทฯ จะดูแลการใช้งานตลอด 2 ปี ฟรีเฉพาะการรับประกันแบบออนไลน์ เท่านั้น กรณีบริการ Onsite Service จะมีค่าบริการตามระยะทางที่กำหนดเริ่มต้นที่ 1,500.- ต่อครั้ง กรณีค้างคืนจะคิดเพิ่มพร้อมค่าที่พักและค่าอาหาร

5.สินค้าที่เสียหรือชำรุด ซ่อมตามอาการ ระยะเวลา 1 - 2 อาทิตย์เท่านั้น ก่อนการซ่อมโอนค่าซ่อมภายใน 3 วัน กรณีทำตามเงื่อนไข บริษัทฯส่งเครื่องกลับพร้อมเก็บค่าขนส่งปลายทาง

6.สินค้าส่งซ่อมกรณีส่งมาโดยไม่แจ้งเลขที่ขนส่ง บริษัทฯขนส่ง วันเวลาขนส่ง หากเกิดการสูญหายระหว่างทางไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัทฯ

7.กรณีต้องการขอ Requirement เพิ่มเติม บริษัทฯ กำหนดคิดค่าบริการการใช้จ่ายตามความยากง่ายของหัวข้อ

8.กรณีลง Windows ใหม่ คิดค่าบริการต่างหาก

9.กรณีเครื่อติดไวรัส มีค่าบริการ Register License 3,500 ต่อ 1 License 

เงื่อนไขที่ไม่รับประกัน

1.ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุ หรือผู้ใดผู้หนึ่งเจตนาทำให้เครื่องเสียหาย

2.กรณีลูกค้าเปลี่ยน Hardware หรือย้าย Software ไปลงเครื่องใหม่ โดยไม่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบและทำให้ Software สูญหาย คิด License เป็นเครื่องใหม่ทันที

3.ในกรณีที่เครื่องเสียผู้ซื้อได้ทำการถอด เปลี่ยน ซ่อมเอง ถือเป็นการสิ้นสุดการประกัน

4.กรณีลง Windows และ Update Windows เอง โดยไม่แจ้งบริษัทฯ ก่อนรวมไปถึงอาการติดไวรัสของเครื่องจะถือว่าสินค้าหมดประกันโดยทันที

5.ไฟช็อต ไฟกระชาก โดนน้ำตก แตก หมดประกันทันที

6.ปริ้นเตอร์ครัว และระบบ Network หากเกิดข้อผิดพลาดของระบบซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง IP Address และ Router โดยไม่แจ้งบริษัทฯก่อนเปลี่ยนแปลง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

7.ไม่รับประกันระบบ Network ล่ม ไม่ว่ากรณีใดๆ

8.Software หาย ไม่สามารถกู้ file หรือฐานข้อมูลหาย ไม่รับประกันไม่ว่ากรณีใดๆ คิดค่าบริการลง License เป็นเครื่องใหม่ทันที

9.กรณีขายเครื่องต่อให้บุคคลอื่น ที่ไม่ได้ Regist License ตามฐานข้อมูลเดิม

10.ต้องการให้เขียน Requirement เพิ่มเติม จากฟังก์ชั่นที่มีอยู่

Address

55 ซอยรามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220


Contacts

โทร. 098-242-6291 
086-289-6539
Line@ : @myhost_service

Service Time

    9:00 - 17:00 น.
    (จันทร์-ศุกร์) 


PRODUCT

Pos SYSTEM
Food and beverage System
Foodcourt System
Personal System

Created with Mobirise - See it