ลูกค้าบางส่วนที่ใช้ระบบ RFID ของบริษัท

(ใช้ Package ที่ 1)

**วางระบบ RFID แบบครบวงจร**
โดยบัตร RFID เพียงใบเดียว 
เป็นทั้งบัตรนักเรียน บัตรแทนเงินสด บัตรประวัตินักเรียน

ซึ่งสามารถนำไปใช้กับระบบของโรงเรียนดังนี้
    1.ใช้กับระบบโรงเรียน (School Admin ของ สพฐ.) สามารถตรวจสอบประวัติของนักเรียนได้ทั้งหมด ในทุกฝ่ายของโรงเรียน เช่น ฝ่ายปกครอง พยาบาล      วิชาการ การเงิน เป็นต้น โดยใช้บัตร RFID 

    2.ใช้กับระบบศูนย์อาหารโรงเรียน โดยใช้บัตรแทนเงินสดในการซื้ออาหารในศูนย์อาหารของโรงเรียน

    3.ใช้กับระบบคุรุภัณฑ์ของโรงเรียน ในการซื้ออุปกรณ์การเรียนในร้านค้าสหกรณ์ มินิมาร์ทของโรงเรียน

    4.ใช้กับระบบรถโดยสารของโรงเรียน ที่รับส่งนักเรียนเป็นรายวัน โดยใช้บัตรแตะจุด RFID บนรถและตัดเงินทันที

    5.ใช้กับระบบส่ง SMS โดยบันทึกการเข้าออกโรงเรียนของนักเรียน โดยโรงเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS ใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อนักเรียนแตะบัตรเข้าโรงเรียน ระบบจะส่ง SMS ไปยังผู้ปกครอง และฝ่ายปกครอง ทันที ทุกวัน โดยทางครูและผู้ปกครองสามารถรู้ว่านักเรียนได้เข้าโรงเรียนแล้ว

    6.เป็นบัตรนักเรียนในตัว โดยมีรูป ชื่อ เลขประจำตัวนักเรียน ในตัว

ทุกรายละเอียดมีการสรุปรายงานบัญชีการเคลื่อนไหวของเงินอย่างชัดเจน 
ระบบ SMS ทางโรงเรียนจะลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ในแต่ละปีจำนวนมหาศาล

ระบบนี้เหมาะสำหรับ โรงเรียน โรงงาน มหาวิทยาลัย ระบบรัฐวิสาหกิจ องค์กรหน่วยงานราชการ 
ที่ต้องการใช้บัตรพนักงานแบบครบวงจร

คุณสมบัติ เครื่องอ่าน RFID และบัตร RFID
  Quick RFID เป็นระบบที่ผลิตออกมาเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และต้องการความสะดวกสบาย ทันสมัย เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ องค์กรรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งระบบ RFID เป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน แต่ยังใช้กันยังไม่แพร่หลายในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือพูดได้ว่ายังไม่รู้จักระบบนี้ดีเท่ากับ ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐฯ ประเทศเหล่านีี้ได้นำระบบ RFID มาใช้กับการจัดการขนส่ง การเก็บข้อมูลรถผ่านระบบ RFID การชำระเงินบนทางด่วน การติดตามสัตว์ป่าคุ้มครอง ระบบการตรวจสอบความปลอดภัย และอีกมากมาย แล้วแต่การนำมาประยุกต์ใช้ 
  คุณสมบัติเด่นของเครื่องอ่าน RFID
	-เป็นระบบ Microcontroller เขียนขึ้นในระบบภาษา C เจ้าแรกของเมืองไทย
	-เครื่อง Master RFID สามารถเติมเงิน-คืนเงิน สรุปยอดรายงานการขายประจำวัน 
	-เครื่อง Client RFID สามารถตัดเงินตามจุดร้านค้าต่างๆ สรุปยอดรายงานการขายต่อจุดเป็นรายวัน
	-ความสามารถในการอ่าน 1 ครั้งต่อ 4 วินาที รวดเร็วมาก
	-ส่งสัญญาณในระบบ Radio Conferrence
	-ระบบติดตั้งได้อิสระ ไม่ต้องต่อสายLan และไม่มีระบบ Server
	-เป็นระบบ Off Line ไม่ต้องกลัวระบบล่ม หรือเกิด Virus เพราะไม่ได้ Run บน Window
	-กรณีเครื่องอ่านมีปัญหาจะมีปัญหาเฉพาะจุด ไม่เสียทั้งระบบ
	-สามารถแก้ซอฟแวร์ผ่านการ Up Firmware ได้ตลอดเวลา และสามารถใช้งานได้ทันที
	-เมนูการใช้งานภาษาไทย ใช้งานง่าย
	-สามารถติดตั้งไว้บนรถโดยสารประจำทางได้ โดยไม่จำกัดระยะทาง
	-เครื่องอ่านสามารถอ่านกับบัตร Mifare 1K โดยจะอ่านจากบัตรที่เป็นระบบของบริษัทเท่านั้น
	-ระบบเขียนขึ้นมาให้ใช้กับระบบ Food Court, ระบบคุรุภัณฑ์, ระบบรถโดยสาร โดยใช้บัตรเงินสดแทน		การใช้ตั๋ว, คูปอง, ชิฟ
	-ระบบสามารถใช้งานร่วมกับ เครื่องคิดเงินระบบบาร์โค้ดรุ่น Quick V8 ของบริษัท ซึ่งเป็นเครื่องคิดเงิน
	สำหรับมินิมาร์ท สหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน วิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ
	
   คุณสมบัติของบัตรRFID
	-เป็นบัตร MiFare 1K
	-บัตรมีความคงทน มี ship อยู่ด้านใน คงทนกว่าบัตรแถบแม่เหล็ก
	-บัตรมีความทันสมัย ได้ใช้งานแพร่หลายในต่างประเทศเช่น ญี่ปุ่น สหรัฐฯ สิงคโปร์
	-บัตรมีการเขียนระบบที่มีรหัสซ้อนหลายขั้นตอน ยากต่อการปลอมแปลง 
	-บัตรมีอายุการใช้งานนาน 50 ปี
	-บัตรเก็บข้อมูล และเป็นตัวเชื่อมสัญญาณกับระบบ แม้จุดแม่และจุดลูกอยู่ห่างกัน บัตรก็สามารถ
	อ่านข้อมูลในจุดนั้นได้
	-บัตรได้ผ่านการลงข้อมูลก่อนการนำไปใช้ในระบบ
	-บัตรสามารถพิมพ์หรือออกแบบได้หลากหลาย เหมาะที่จะเป็นบัตรนักเรียน บัตรพนักงาน ฯลฯ
	-สามารถนำบัตรไปใช้กับระบบ School Admin, ระบบการส่ง SMS ได้
	-บัตรสามารถใช้เป็นบัตรแทนเงินสด 
	-สามารถเติมเงินเข้าไปในบัตร และแลกคืนเงินได้
	-สามารถนำไปชำระในระบบ Food Court, คุรุภัณฑ์ ได้
	-ความหนาของบัตรขนาด 0.70 MM
	-ระบบการพิมพ์แบบ OFF SET

Myhost company limited copyright

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ลงระบบ RFID กับมายโฮสท์

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้รับส่งมอบรถจาก บ.ธนบุรี บัสบอดี้แล้ว และพร้อมที่จะดำเนินการใช้งานในเร็วๆ กับนักศึกษาและระบบขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัย

 1. MORE

โรงเรียนศรีสุวิช จ.ชลบุรี ลงระบบศูนย์อาหารพร้อมบัตรสมาร์ทการ์ด และระบบสหกรณ์

ลงระบบ RFID จำนวนบัตร 3,500 ใบ พร้อมกันนี้ยังลงระบบ สหกรณ์ร้านค้า กับทางบริษัท และพร้อมใช้งานผ่านพ้นไปอย่างเรียบร้อยดี


                                                                                                                           >>MORE

Myhost Copyright

Myhost Copyright

โรงเรียนเซนต์แมรี่  จ.อุตรดิตถ์ ลงระบบศูนย์อาหารพร้อมบัตรสมาร์ทการ์ด และระบบสหกรณ์

เป็นอีก 1 ความภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้วางระบบศูนย์อาหารกับโรงเรียนคาทอลิกอีก 1 โรง ซึ่งเป็น

ระบบจัดเก็บเงินได้อย่างดี และใช้งานง่าย


                                                                                                                           >>MORE

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ จ.ชลบุรี ลงระบบศูนย์อาหารพร้อมบัตรสมาร์ทการ์ด และระบบสหกรณ์

เป็นอีก 1 โรง ของความภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้ปักหมุดวางระบบศูนย์อาหารกับโรงเรียนคาทอลิกฝั่งตะวันออก


                                                                                                                           >>MORE

Myhost Copyright

Myhost Copyright

Myhost Copyright

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)  ลงระบบศูนย์อาหารพร้อมบัตรสมาร์ทการ์ด

เป็นอีก 1 โรง ในระบบ สพฐ. และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ประชากร 5000 กว่าคน

และเป็นโรงเรียนที่มีระบบการจัดการศูนย์อาหาร ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน แม้กระทั่งรูปแบบบัตร

รูปแบบเคาน์เตอร์แคชเชียร์ และโรงอาหารที่ได้มาตรฐาน สามารถเป็นต้นแบบให้กับ

โรงเรียนอื่นได้มาศึกษาดูงาน และดูการจัดการบริหารงานและเงิน ให้เข้าโรงเรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากอีก 1 โรง ของโรงเรียนรัฐบาล


                                                                                                                           >>MORE

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา จ.ภูเก็ต  ลงระบบศูนย์อาหารพร้อมบัตรสมาร์ทการ์ด ระบบสหกรณ์ ระบบร้านกาแฟ กับมายโฮสท์ 

ปักหมุด โรงเรียนในเครือคาทอลิก ฝั่งตะวันตก อีก 1 โรง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใน

จ.ภูเก็ต ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดแบบ 2 in 1


                                                                                                                           >>MORE

โรงเรียนวชิราลัย จ.เชียงใหม่ ลงระบบศูนย์อาหารพร้อมบัตรสมาร์ทการ์ด

เป็นโรงเรียนเอกชน ที่มีระบบจัดการบริหารงานอย่างดี ใช้ระบบในการจัดเก็บและคุมเงิน

ผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด อีก 1 โรงของปี ของโรงเรียนทางภาคเหนือ


                                                                                                                           >>MORE

โรงเรียนวาสุเวี ถ.จันท์ กรุงเทพฯ ลงระบบศูนย์อาหารพร้อมบัตรสมาร์ทการ์ด และระบบสหกรณ์

ร้านค้ากับมายโฮสท์

เป็นโรงเรียนเอกชน ของโรงเรียนในเครือคาทอลิก ของคณะอุร์สุลิน ที่มีระบบจัดการบริหารงานอย่างดี ใช้ระบบในการจัดเก็บและคุมเงินผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด แบบ One Stop Service


                                                                                                                           >>MORE

สวนนํ้า Jungle Water Park จ.ปทุมธานี สวนนํ้าเปิดใหม่ ใช้ระบบ Tag RFID Wristband แทนเงินสดในจุดศูนย์อาหาร และจุดตัดเงินส่วนต่างๆ ของสวนนํ้า

เป็นสวนนํ้าเปิดใหม่ พื้นที่ใหญ่แค่ไหน ระบบของเราก็เอาอยู่ ขอบคุณในความไว้วางใจของลูกค้า

ที่มีต่อมายโฮสท์


                                                                                                                           >>MORE

Myhost Copyright

Myhost Copyright

Myhost Copyright

Myhost Copyright

ดาราสมุทรบริหารธุรกิจ (DBAC) จ.ชลบุรี ใช้ระบบศูนย์อาหารพร้อมระบบสหกรณ์

อีกโรงของโรงเรียนในเครือคาทอลิก ที่เกี่ยวกับ บริหารธุรกิจ ที่ใช้ระบบของมายโฮสท์

พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้เชิญให้ CEO Myhost เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ การสร้าง

แบรนด์และการตลาด เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงของนักศึกษา


                                                                                                                           >>MORE

Myhost Copyright

HOME                1                            2                            3                            4                        5                        6

ฝ่ายการตลาด : (0) 98 242 6291 (0) 86 289 6539   ID Line : 0982426291 สอบถามรายละเอียดได้ทุกวัน

E-Mail :myhostsoftwarehouse@gmail.com  myhostofficer@gmail.com  ตาราง Support หลังการขายนอกเวลาทำการ

เครื่องคิดเงิน กรุงเทพมหานคร

55   ถ.รามอินทรา ซอย รามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทร.098-2426291,086-2896539 (ฝ่ายขาย)

Click แผนที่มายโฮสท์ กรุงเทพฯ

เครื่องคิดเงิน หาดใหญ่

88 ถ.โชติวิทยะกุล3  ต.หาดใหญ่  อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา 90110

โทร.098-2426291,087-397-5278 (ฝ่ายขาย)

>Click แผนที่มายโฮสท์ หาดใหญ่<

Copyrigth@2012 By MyHost Company Limited

เครื่องคิดเงิน เชียงใหม่

43/2   ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

โทร.098-2426291,087-397-5278 (ฝ่ายขาย)