MyFood and Beverage

โปรแกรมจัดการร้านอาหาร

 โปรแกรม FOOD AND BEVERAGE 

เหมาะกับธุรกิจอุตสาหกรรมร้านอาหาร ได้หลากหลายขนาด
รองรับลูกค้าได้ไม่จำกัดโต๊ะมีระบบสาขา

เหมาะกับธุรกิจอุตสาหกรรมร้านอาหาร

รองรับร้านได้หลายขนาด

รองรับลูกค้าได้ไม่จำกัดโต๊ะ

ดูแลห่วงใยลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุด พร้อมให้ความช่วยหากเกิดปัญหา

มีระบบสาขา

รองรับธุรกิจที่มีสาขาย่อย

 โปรแกรม MYFOOD AND BEVERAGE

 •  ระบบบริหารจัดการขายหน้าร้าน (แคชเชียร์) (Master Program)
 • ระบบบริหารจัดการครัว (Kitchen Management)
 • ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)
 • ระบบบริหารจัดการวัตถุดิบ (Material Stock) 
 • ระบบรายงาน (Report)
 • ระบบบริหารจัดการลูกค้า (Customer Management) 
 • ระบบบริหารสำนักงานใหญ่ (Headquarter)
 • ระบบบริหารจัดการสมาชิก (Member)
 • เหมาะสำหรับร้านอาหารขนาดกลาง-ใหญ่ หลายสาขา
 • ระบบสต็อก 2 ชิ้น สต็อกทั่วไปและระบบผูกสูตรวัตถุดิบ
 • ระบบรายงานทุกฟังก์ชั่นร้านอาหารเชิงธุรกิจ
 • ระบบสาขาจำนวนไม่จำกัด
 • ระบบตรวจสอบของพนักงานทุกฟังก์ชั่น
 • ระบบรายงานทุกฟังก์ชั่นของธุรกิจร้านอาหาร / สถิติ
MYFOOD & BEVERAGE

Designed with Mobirise ‌

Free Offline Web Maker