CEO

About Us

บริษัท มายโฮส์ จำกัด เริ่มต้นต้นจดทะเบียนร้านค้าในชื่อ สหคลังเทเลคอม ในปี 2000
โดยการจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
      ต่อมาในปี 2004 ได้ทำการจดทะเบียน ”ห้างหุ้นส่วน” ชื่อว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายโฮสท์”
ซึ่งได้เริ่มผลิตเครื่องคิดเงิน Microcontroller ที่เขียนโดยคนไทยเป็นเครื่องแรกชื่อรุ่น Quick Q4000 คุณสมบัติของเครื่องสามารถใช้งานขายหน้าร้านได้ทุกประเภท เมื่อมีการตอบรับมากขึ้นทาง หจก.
ก็ได้พัฒนาเครื่องคิดเงิน Quick เป็นรุ่น Q6000 เพื่อรองรับการลงสินค้าได้มากขึ้น

  หลักการใช้งานง่ายไม่ต้องใช้ความรู้ และได้แตกความรู้นี้ออกมาเป็น โปรแกรมศูนย์อาหารผ่านบัตรแทนเงินสดเครื่องแรกของประเทศไทย
โดยมีหลักการและคุณสมบัติของ Function ไม่เหมือนกับที่อื่นคือ โปรแกรมและอุปกรณ์ Hardware ในสมัยนั้นได้พัฒนาให้ระบบเชื่อมต่อกัน
ผ่านสายโทรศัพท์เพื่อสร้างเครือข่ายของเครื่อง Master กับเครื่องลูกซึ่งลูกค้ารายแรก ในขณะนั้นเป็นศูนย์อาหารติดแอร์ในจังหวัดเชียงใหม่


     ระบบ Microcontroller ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยี และความต้องการของผู้ใช้จาก 1 ระบบ เป็น 2 ระบบ และมีหลายระบบ
ที่ทำให้ MyHost มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองในยุคนั้น เช่น
- เครื่องคิดเงิน Quick Q4000
- เครื่องคิดเงิน Quick Q6000
- เครื่องคิดเงินร้านอาหาร QuickQ9000
- เครื่องคิดเงินศูนย์อาหาร Quick V8 ผ่านบัตร RFID
     ในปี 2006 กิจการเริ่มขยายตัวมากขึ้นแบบก้าวกระโดด จึงมีการเปลี่ยนมาเป็น “บริษัท มายโฮสท์ จำกัด” เป็นครั้งแรก และใช้ Slogan เป็น “Myhost Software and Solution House” มีพนักงานโปรแกรมเมอร์ , ทีมการตลาด และเริ่มมองหาช่องทางในการสร้างสาขา และมีการผลิต พัฒนาซอฟแวร์ที่ค่อนข้างเร็วเพราะได้นำ Requirement ของลูกค้าที่ใช้ระบบจริง ส่วนใหญ่มาพัฒนาและเริ่มเปลี่ยนจากระบบ Microcontroller มาเป็นการ Run บน Windows ในปี 2010 
     โดยได้เริ่มผลิตโปรแกรมร้านอาหารที่มีการสั่งการผ่านเครื่องปาล์มเป็นรายแรกของประเทศไทย และเริ่มพัฒนามาเป็นสั่งอาหารผ่าน iPod
iPhone และ iPad ซึ่งมีหลายบริษัทฯ ที่ได้นำแนวคิดนี้ไปต่อยอดอีกมากมาย ต่อมาได้ขยายกิจการไปสู่สถานการศึกษา เพื่อนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการผลิตระบบศูนย์อาหารผ่านบัตรแทนเงินสด ที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่มีการเชื่อมต่อผ่าน Network หรือ Internet
และประสบความสำเร็จกับการทำ MOU กับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำระบบเข้าไปติดตั้งบนรถบัสของมหาวิทยาลัย
โดยสามารถเคลื่อนทีไ่ด้โดยไม่ต้องใช้องค์ประกอบของระบบ Network ปัจจุบันนี้หากนับรวมกับการจดทะเบียนร้านค้าจนถึงเป็นบริษัทฯ MyHost
ได้ก่อตั้งมานานเกือบ 20 ปี โดยบริษัทฯ มีหลากหลายซอฟแวร์ และแต่ละซอฟแวร์ได้ทำ MOU ร่วมกับหลาย ๆ หน่วยงานในการพัฒนาซอฟวร์
ร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ของผู้ใช้อย่างถูกต้องที่สุด ซึ่งบริษัทฯ มีซอฟแวร์ดังต่อไปนี้
- โปรแกรมร้านอาหาร Smart QRCode (ใหม่ล่าสุดในปี 2020)
- โปรแกรมร้านอาหาร Food and Beverage Program รองรับการสั่งอาหารผ่าน Window Tablet / iPad
- โปรแกรมร้านกาแฟ
- โปรแกรมขายหน้าร้านสำหรับกิจการทุกประเภทที่เน้นจัดการสต๊อกขายหน้าร้าน / คุมพนักงาน
- โปรแกรมจัดการบริหารโรงแรม / รีสอร์ท / โฮมสเตย์ / โฮสเทล
- โปรแกรมศูนย์อาหารโรงเรียน / โรงงานทั่วไปผ่านบัตรนักเรียน , บัตรพนักงานแทนเงินสด
- โปรแกรมสแกนเข้า-ออกนักเรียน , พนักงานบริษัทฯ / โรงงาน
- โปรแกรมรายงานความประพฤตินักเรียน
- ระบบ Visitor การสแกนเข้า-ออกของบุคคลภายของโรงเรียน / โรงงาน / ห้างสรรพสินค้า
- โปรแกรมตํ่วอิเล็กทรอนิกส์สวนน้ำ / สวนสนุก / สวนสัตว์ ผ่านบัตรผ่าน Tag RFID Wrist-Band
- โปรแกรมร้านทองจิวเวอรี่
- โปรแกรมเช็คชื่อเข้าห้องเรียนผ่าน Smartphone
- โปรแกรมห้องสมุด
- โปรแกรมธุรการการเงิน
- โปรแกรมสแกนเข้า-ออกห้องละหมาด สำหรับโรงเรียนมุสลิม
- โปรแกรมออมทรัพย์ฝากถอนเงินของโรงเรียนผ่านบัตรนักเรียน
- โปรแกรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน / โรงพยาบาล / กลุ่มสหกรณ์หมู่บ้านชุมชน
- จัดจำหน่าอุปกรณ์ POS / Tablet / RFID Card Reader / RFID Card อื่น ๆ

ปัจจุบันได้ขยายสาขารองรับการบริการให้รวดเร็ว และทั่วถึงโดยมีสาขารองรับ 8 สาขา คือ สาขาเชียงใหม่ / สาขาเชียงราย / สาขาอุดรธานี / สาขานครราชสีมา / สาขาพิษณุโลก / สาขาชลบุรี / สาขากรุงเทพฯ / สาขาหาดใหญ่ และจะเปิดสาขาให้ครบทั่วทั้งประเทศ  

เราสัญญาว่าจะผลิต และพัฒนาซอฟแวร์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
Mr.Phonchai Jonlamonthon / CEO MyHost

Address

55 ซอยรามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220


Contacts

โทร. 098-242-6291 
086-289-6539
Line@ : @myhost_service

Service Time

    9:00 - 17:00 น.
    (จันทร์-ศุกร์) 


PRODUCT

Pos SYSTEM
Food and beverage System
Foodcourt System
Personal System

Create a free site - Check it