CEO

About Us

    บริษัท มายโฮสท์ จำกัด

                  บริษัทมายโฮสท์เริ่มต้นจากร้านคอมพิวเตอร์ แถวถนนนิพัทธิ์สงเคราะห์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการทำหนังสือ free copy ในปี 1999 ในปีเดียวกันนี้ได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่ จึงทำให้กิจการถูกน้ำท่วมจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเสียหาย หลังน้ำลดได้ตั้งร้านคอมพิวเตอร์ โดยใช้ชื่อว่า สหคลังเทเลคอมในเวลานั้นรับลงโปรแกรม รับซ่อมคอมพิวเตอร์ รับเดินระบบเนตเวิร์ค และงานที่เกี่ยวข้องแทบทุกประการ จนในปีเดียวกันได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญขึ้น โดยได้จัดตั้งชื่อ มายโฮสท์เป็นครั้งแรก และในปี 2004 กิจการจำเป็นต้องก้าวหน้าขึ้นไป จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด มายโฮสท์ ในปี 2009 และในวันที่ 16 มกราคม 2013 ได้เข้าจัดตั้งเป็น บริษัท มายโฮสท์ จำกัด จนทุกวันนี้
  หลักการใช้งานง่ายไม่ต้องใช้ความรู้ และได้แตกความรู้นี้ออกมาเป็น โปรแกรมศูนย์อาหารผ่านบัตรแทนเงินสดเครื่องแรก
  ของประเทศไทยโดยมีหลักการและคุณสมบัติของ Function ไม่เหมือนกับที่อื่นคือ โปรแกรมและอุปกรณ์ Hardware ในสมัยนั้นได้พัฒนาให้ระบบเชื่อมต่อกันผ่านสายโทรศัพท์เพื่อสร้างเครือข่ายของเครื่อง Master กับเครื่องลูกซึ่งลูกค้ารายแรก ในขณะนั้นเป็นศูนย์อาหารติดแอร์ในจังหวัดเชียงใหม่

    Microcontroller

  ระบบ Microcontroller ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยี และความต้องการของผู้ใช้จาก 1 ระบบ เป็น 2 ระบบ และมีหลายระบบ
  ที่ทำให้ MyHost มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองในยุคนั้น เช่น
  - เครื่องคิดเงิน Quick Q4000
  - เครื่องคิดเงิน Quick Q6000
  - เครื่องคิดเงินร้านอาหาร QuickQ9000
  - เครื่องคิดเงินศูนย์อาหาร Quick V8 ผ่านบัตร RFID
     ในปี 2006 กิจการเริ่มขยายตัวมากขึ้นแบบก้าวกระโดด จึงมีการเปลี่ยนมาเป็น “บริษัท มายโฮสท์ จำกัด” เป็นครั้งแรก และใช้ Slogan เป็น “Myhost Software and Solution House” มีพนักงานโปรแกรมเมอร์ , ทีมการตลาด และเริ่มมองหาช่องทางในการสร้างสาขา และมีการผลิต พัฒนาซอฟแวร์ที่ค่อนข้างเร็วเพราะได้นำ Requirement ของลูกค้าที่ใช้ระบบจริง ส่วนใหญ่มาพัฒนาและเริ่มเปลี่ยนจากระบบ Microcontroller มาเป็นการ Run บน Windows ในปี 2010  โดยได้เริ่มผลิตโปรแกรมร้านอาหารที่มีการสั่งการผ่านเครื่องปาล์มเป็นรายแรกของประเทศไทย และเริ่มพัฒนามาเป็นสั่งอาหารผ่าน iPod
  iPhone และ iPad ซึ่งมีหลายบริษัทฯ ที่ได้นำแนวคิดนี้ไปต่อยอดอีกมากมาย ต่อมาได้ขยายกิจการไปสู่สถานการศึกษา เพื่อนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการผลิตระบบศูนย์อาหารผ่านบัตรแทนเงินสด ที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่มีการเชื่อมต่อผ่าน Network หรือ Internet และประสบความสำเร็จกับการทำ MOU กับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำระบบเข้าไปติดตั้งบนรถบัสของมหาวิทยาลัย
  โดยสามารถเคลื่อนทีไ่ด้โดยไม่ต้องใช้องค์ประกอบของระบบ Network ปัจจุบันนี้หากนับรวมกับการจดทะเบียนร้านค้าจนถึงเป็นบริษัทฯ MyHost
  ได้ก่อตั้งมานานเกือบ 20 ปี โดยบริษัทฯ มีหลากหลายซอฟแวร์ และแต่ละซอฟแวร์ได้ทำ MOU ร่วมกับหลาย ๆ หน่วยงานในการพัฒนาซอฟแวร์ร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ของผู้ใช้อย่างถูกต้องที่สุด ซึ่งบริษัทฯ มีซอฟแวร์ดังต่อไปนี้

 • - โปรแกรมร้านอาหาร Smart QRCode (ใหม่ล่าสุดในปี 2020)
  - โปรแกรมร้านอาหาร Food and Beverage Program รองรับการสั่งอาหารผ่าน Window Tablet / iPad
   
  - โปรแกรมร้านกาแฟ
  - โปรแกรมขายหน้าร้านสำหรับกิจการทุกประเภทที่เน้นจัดการสต๊อกขายหน้าร้าน / คุมพนักงาน
  - โปรแกรมจัดการบริหารโรงแรม / รีสอร์ท / โฮมสเตย์ / โฮสเทล
  - โปรแกรมศูนย์อาหารโรงเรียน / โรงงานทั่วไปผ่านบัตรนักเรียน , บัตรพนักงานแทนเงินสด
  - โปรแกรมสแกนเข้า-ออกนักเรียน , พนักงานบริษัทฯ / โรงงาน
  - โปรแกรมรายงานความประพฤตินักเรียน
  - ระบบ Visitor การสแกนเข้า-ออกของบุคคลภายของโรงเรียน / โรงงาน / ห้างสรรพสินค้า
  - โปรแกรมตํ่วอิเล็กทรอนิกส์สวนน้ำ / สวนสนุก / สวนสัตว์ ผ่านบัตรผ่าน Tag RFID Wrist-Band
  - โปรแกรมร้านทองจิวเวอรี่
  - โปรแกรมเช็คชื่อเข้าห้องเรียนผ่าน Smartphone
  - โปรแกรมห้องสมุด
  - โปรแกรมธุรการการเงิน
  - โปรแกรมสแกนเข้า-ออกห้องละหมาด สำหรับโรงเรียนมุสลิม
  - โปรแกรมออมทรัพย์ฝากถอนเงินของโรงเรียนผ่านบัตรนักเรียน
  - โปรแกรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน / โรงพยาบาล / กลุ่มสหกรณ์หมู่บ้านชุมชน
  - จัดจำหน่าอุปกรณ์ POS / Tablet / RFID Card Reader / RFID Card อื่น ๆ

เราสัญญาว่าจะผลิต และพัฒนาซอฟแวร์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
Mr.Phonchai Jonlamonthon / CEO MyHost

Built with Mobirise ‌

Website Maker