POINT OF SALE

โปรแกรมขายหน้าร้าน

เหมาะสำหรับร้านค้าปลีก-ส่ง ระบบใช้งานกับร้านค้า
ที่สามารถควบคุม สต็อกสินค้าและกำไรการขาย
ทำให้การขายเป็นเรื่องงานง่าย...

 โปรแกรม POINT OF SALE

Point of Sale (POS) เป็นระบบที่ใช้งานกับร้านค้า
ที่จะเข้ามาช่วยจัดการ การขายสินค้า และสต็อกสินค้าของร้านค้า
ให้เป็นงานง่ายๆ...

ใช้งานง่าย

ควบคุมกิจการได้สะดวก ทั้งสาขาใหญ่ สาขาย่อยและอื่นๆ

ดูแลหลังการขาย

ดูแลห่วงใยลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุด พร้อมให้ความช่วยหากเกิดปัญหา

 โปรแกรม POINT OF SALE / เครื่องบันทึกเงินสด

  • ระบบจัดการบริหาร
  • ระบบบริหารจัดการพนักงาน (Officer)
  • ระบบบริหารจัดการการขาย (Sale)
  • ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Store)
  • ระบบบริหารจัดการสต๊อก (Stock)
  • ระบบรายงาน (Report)
  • ระบบบริหารจัดการลูกค้า (Customer Management)
  • ระบบบริหารสำนักงานใหญ่ (Headquarter)
  • ระบบบริหารจัดการสมาชิก (Member)
  • ระบบบริหารจัดการส่วนอื่น ๆ
Mobirise

Designed with ‌

Free Web Site Creation Software