ลูกค้าบางส่วนที่ใช้ระบบ RFID ของบริษัท

(ใช้ Package ที่ 1)

**วางระบบ RFID แบบครบวงจร**
โดยบัตร RFID เพียงใบเดียว 
เป็นทั้งบัตรนักเรียน บัตรแทนเงินสด บัตรประวัตินักเรียน

ซึ่งสามารถนำไปใช้กับระบบของโรงเรียนดังนี้
    1.ใช้กับระบบโรงเรียน (School Admin ของ สพฐ.) สามารถตรวจสอบประวัติของนักเรียนได้ทั้งหมด ในทุกฝ่ายของโรงเรียน เช่น ฝ่ายปกครอง พยาบาล      วิชาการ การเงิน เป็นต้น โดยใช้บัตร RFID 

    2.ใช้กับระบบศูนย์อาหารโรงเรียน โดยใช้บัตรแทนเงินสดในการซื้ออาหารในศูนย์อาหารของโรงเรียน

    3.ใช้กับระบบคุรุภัณฑ์ของโรงเรียน ในการซื้ออุปกรณ์การเรียนในร้านค้าสหกรณ์ มินิมาร์ทของโรงเรียน

    4.ใช้กับระบบรถโดยสารของโรงเรียน ที่รับส่งนักเรียนเป็นรายวัน โดยใช้บัตรแตะจุด RFID บนรถและตัดเงินทันที

    5.ใช้กับระบบส่ง SMS โดยบันทึกการเข้าออกโรงเรียนของนักเรียน โดยโรงเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS ใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อนักเรียนแตะบัตรเข้าโรงเรียน ระบบจะส่ง SMS ไปยังผู้ปกครอง และฝ่ายปกครอง ทันที ทุกวัน โดยทางครูและผู้ปกครองสามารถรู้ว่านักเรียนได้เข้าโรงเรียนแล้ว

    6.เป็นบัตรนักเรียนในตัว โดยมีรูป ชื่อ เลขประจำตัวนักเรียน ในตัว

ทุกรายละเอียดมีการสรุปรายงานบัญชีการเคลื่อนไหวของเงินอย่างชัดเจน 
ระบบ SMS ทางโรงเรียนจะลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ในแต่ละปีจำนวนมหาศาล

ระบบนี้เหมาะสำหรับ โรงเรียน โรงงาน มหาวิทยาลัย ระบบรัฐวิสาหกิจ องค์กรหน่วยงานราชการ 
ที่ต้องการใช้บัตรพนักงานแบบครบวงจร

คุณสมบัติ เครื่องอ่าน RFID และบัตร RFID
  Quick RFID เป็นระบบที่ผลิตออกมาเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และต้องการความสะดวกสบาย ทันสมัย เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ องค์กรรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งระบบ RFID เป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน แต่ยังใช้กันยังไม่แพร่หลายในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือพูดได้ว่ายังไม่รู้จักระบบนี้ดีเท่ากับ ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐฯ ประเทศเหล่านีี้ได้นำระบบ RFID มาใช้กับการจัดการขนส่ง การเก็บข้อมูลรถผ่านระบบ RFID การชำระเงินบนทางด่วน การติดตามสัตว์ป่าคุ้มครอง ระบบการตรวจสอบความปลอดภัย และอีกมากมาย แล้วแต่การนำมาประยุกต์ใช้ 
  คุณสมบัติเด่นของเครื่องอ่าน RFID
	-เป็นระบบ Microcontroller เขียนขึ้นในระบบภาษา C เจ้าแรกของเมืองไทย
	-เครื่อง Master RFID สามารถเติมเงิน-คืนเงิน สรุปยอดรายงานการขายประจำวัน 
	-เครื่อง Client RFID สามารถตัดเงินตามจุดร้านค้าต่างๆ สรุปยอดรายงานการขายต่อจุดเป็นรายวัน
	-ความสามารถในการอ่าน 1 ครั้งต่อ 4 วินาที รวดเร็วมาก
	-ส่งสัญญาณในระบบ Radio Conferrence
	-ระบบติดตั้งได้อิสระ ไม่ต้องต่อสายLan และไม่มีระบบ Server
	-เป็นระบบ Off Line ไม่ต้องกลัวระบบล่ม หรือเกิด Virus เพราะไม่ได้ Run บน Window
	-กรณีเครื่องอ่านมีปัญหาจะมีปัญหาเฉพาะจุด ไม่เสียทั้งระบบ
	-สามารถแก้ซอฟแวร์ผ่านการ Up Firmware ได้ตลอดเวลา และสามารถใช้งานได้ทันที
	-เมนูการใช้งานภาษาไทย ใช้งานง่าย
	-สามารถติดตั้งไว้บนรถโดยสารประจำทางได้ โดยไม่จำกัดระยะทาง
	-เครื่องอ่านสามารถอ่านกับบัตร Mifare 1K โดยจะอ่านจากบัตรที่เป็นระบบของบริษัทเท่านั้น
	-ระบบเขียนขึ้นมาให้ใช้กับระบบ Food Court, ระบบคุรุภัณฑ์, ระบบรถโดยสาร โดยใช้บัตรเงินสดแทน		การใช้ตั๋ว, คูปอง, ชิฟ
	-ระบบสามารถใช้งานร่วมกับ เครื่องคิดเงินระบบบาร์โค้ดรุ่น Quick V8 ของบริษัท ซึ่งเป็นเครื่องคิดเงิน
	สำหรับมินิมาร์ท สหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน วิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ
	
   คุณสมบัติของบัตรRFID
	-เป็นบัตร MiFare 1K
	-บัตรมีความคงทน มี ship อยู่ด้านใน คงทนกว่าบัตรแถบแม่เหล็ก
	-บัตรมีความทันสมัย ได้ใช้งานแพร่หลายในต่างประเทศเช่น ญี่ปุ่น สหรัฐฯ สิงคโปร์
	-บัตรมีการเขียนระบบที่มีรหัสซ้อนหลายขั้นตอน ยากต่อการปลอมแปลง 
	-บัตรมีอายุการใช้งานนาน 50 ปี
	-บัตรเก็บข้อมูล และเป็นตัวเชื่อมสัญญาณกับระบบ แม้จุดแม่และจุดลูกอยู่ห่างกัน บัตรก็สามารถ
	อ่านข้อมูลในจุดนั้นได้
	-บัตรได้ผ่านการลงข้อมูลก่อนการนำไปใช้ในระบบ
	-บัตรสามารถพิมพ์หรือออกแบบได้หลากหลาย เหมาะที่จะเป็นบัตรนักเรียน บัตรพนักงาน ฯลฯ
	-สามารถนำบัตรไปใช้กับระบบ School Admin, ระบบการส่ง SMS ได้
	-บัตรสามารถใช้เป็นบัตรแทนเงินสด 
	-สามารถเติมเงินเข้าไปในบัตร และแลกคืนเงินได้
	-สามารถนำไปชำระในระบบ Food Court, คุรุภัณฑ์ ได้
	-ความหนาของบัตรขนาด 0.70 MM
	-ระบบการพิมพ์แบบ OFF SET

Myhost company limited copyright

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ลงระบบ RFID กับมายโฮสท์

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้รับส่งมอบรถจาก บ.ธนบุรี บัสบอดี้แล้ว และพร้อมที่จะดำเนินการใช้งานในเร็วๆ กับนักศึกษาและระบบขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัย

 1. MORE

ฝ่ายการตลาด : (0) 982 426 291  (0) 873 975 278  (0) 862 896 539 ID Line : myhost2015 สอบถามรายละเอียดได้ทุกวัน

E-Mail :myhostsoftwarehouse@gmail.com  myhostofficer@gmail.com  ตาราง Support หลังการขายนอกเวลาทำการ

เครื่องคิดเงิน กรุงเทพมหานคร

55   ถ.รามอินทรา ซอย รามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

>Click แผนที่มายโฮสท์ กรุงเทพ<

เครื่องคิดเงิน หาดใหญ

228/43-44 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

>Click แผนที่มายโฮสท์ หาดใหญ่<

เครื่องคิดเงิน เชียงใหม่

43/2 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

>Click แผนที่มายโฮสท์ เขียงใหม่<

โรงเรียนศรีสุวิช จ.ชลบุรี ลงระบบศูนย์อาหารพร้อมบัตรสมาร์ทการ์ด และระบบสหกรณ์

ลงระบบ RFID จำนวนบัตร 3,500 ใบ พร้อมกันนี้ยังลงระบบ สหกรณ์ร้านค้า กับทางบริษัท และพร้อมใช้งานผ่านพ้นไปอย่างเรียบร้อยดี


                                                                                                                           >>MORE

Myhost Copyright

Myhost Copyright

โรงเรียนเซนต์แมรี่  จ.อุตรดิตถ์ ลงระบบศูนย์อาหารพร้อมบัตรสมาร์ทการ์ด และระบบสหกรณ์

เป็นอีก 1 ความภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้วางระบบศูนย์อาหารกับโรงเรียนคาทอลิกอีก 1 โรง ซึ่งเป็น

ระบบจัดเก็บเงินได้อย่างดี และใช้งานง่าย


                                                                                                                           >>MORE

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ จ.ชลบุรี ลงระบบศูนย์อาหารพร้อมบัตรสมาร์ทการ์ด และระบบสหกรณ์

เป็นอีก 1 โรง ของความภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้ปักหมุดวางระบบศูนย์อาหารกับโรงเรียนคาทอลิกฝั่งตะวันออก


                                                                                                                           >>MORE

Myhost Copyright

Myhost Copyright

Myhost Copyright

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)  ลงระบบศูนย์อาหารพร้อมบัตรสมาร์ทการ์ด

เป็นอีก 1 โรง ในระบบ สพฐ. และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ประชากร 5000 กว่าคน

และเป็นโรงเรียนที่มีระบบการจัดการศูนย์อาหาร ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน แม้กระทั่งรูปแบบบัตร

รูปแบบเคาน์เตอร์แคชเชียร์ และโรงอาหารที่ได้มาตรฐาน สามารถเป็นต้นแบบให้กับ

โรงเรียนอื่นได้มาศึกษาดูงาน และดูการจัดการบริหารงานและเงิน ให้เข้าโรงเรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากอีก 1 โรง ของโรงเรียนรัฐบาล


                                                                                                                           >>MORE

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา จ.ภูเก็ต  ลงระบบศูนย์อาหารพร้อมบัตรสมาร์ทการ์ด ระบบสหกรณ์ ระบบร้านกาแฟ กับมายโฮสท์ 

ปักหมุด โรงเรียนในเครือคาทอลิก ฝั่งตะวันตก อีก 1 โรง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใน

จ.ภูเก็ต ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดแบบ 2 in 1


                                                                                                                           >>MORE

โรงเรียนวชิราลัย จ.เชียงใหม่ ลงระบบศูนย์อาหารพร้อมบัตรสมาร์ทการ์ด

เป็นโรงเรียนเอกชน ที่มีระบบจัดการบริหารงานอย่างดี ใช้ระบบในการจัดเก็บและคุมเงิน

ผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด อีก 1 โรงของปี ของโรงเรียนทางภาคเหนือ


                                                                                                                           >>MORE

โรงเรียนวาสุเวี ถ.จันท์ กรุงเทพฯ ลงระบบศูนย์อาหารพร้อมบัตรสมาร์ทการ์ด และระบบสหกรณ์

ร้านค้ากับมายโฮสท์

เป็นโรงเรียนเอกชน ของโรงเรียนในเครือคาทอลิก ของคณะอุร์สุลิน ที่มีระบบจัดการบริหารงานอย่างดี ใช้ระบบในการจัดเก็บและคุมเงินผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด แบบ One Stop Service


                                                                                                                           >>MORE

สวนนํ้า Jungle Water Park จ.ปทุมธานี สวนนํ้าเปิดใหม่ ใช้ระบบ Tag RFID Wristband แทนเงินสดในจุดศูนย์อาหาร และจุดตัดเงินส่วนต่างๆ ของสวนนํ้า

เป็นสวนนํ้าเปิดใหม่ พื้นที่ใหญ่แค่ไหน ระบบของเราก็เอาอยู่ ขอบคุณในความไว้วางใจของลูกค้า

ที่มีต่อมายโฮสท์


                                                                                                                           >>MORE

Myhost Copyright

Myhost Copyright

Myhost Copyright

Myhost Copyright

ดาราสมุทรบริหารธุรกิจ (DBAC) จ.ชลบุรี ใช้ระบบศูนย์อาหารพร้อมระบบสหกรณ์

อีกโรงของโรงเรียนในเครือคาทอลิก ที่เกี่ยวกับ บริหารธุรกิจ ที่ใช้ระบบของมายโฮสท์

พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้เชิญให้ CEO Myhost เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ การสร้าง

แบรนด์และการตลาด เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงของนักศึกษา


                                                                                                                           >>MORE

Myhost Copyright

HOME                1                            2                            3                            4

ฝ่ายบริการหลังการขาย Support / บริการหลังการขาย   093 - 569 - 123-8 , 093-6069338, 093-6067120, 093-6067453  ร้องเรียนบริการหลังการขาย 098-2426291 จันทร์-ศุกร์    บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.30 น. Support

เว็บไซต์บริษัท : www.quickcashregister.com  www.foodcourt.cc  www.hotelling.com  www.myhost.co.th  www.ระบบจัดการบริหารโรงแรม.com  www.ศุนย์อาหาร.com          

Copyrigth@2012 By MyHost Company Limited