1. ระบบการจองห้องพัก ( Reservations system )

    ซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่รับจองห้องพัก หรือ สำรองห้องพัก ของ โปรแกรมบริหารงานโรงแรม โดยสามารถจองได้ทั้งแบบ Individual หรือ จองห้องพักแบบกลุ่ม ( Group ) เมื่อมีการจองสามารถระบุได้ว่าผู้จองทำการจองห้องพักวันไหน , จองกี่คืน , ราคาเท่าไหร่ , ใครเป็นผู้รับจอง และ สามารถตรวจสอบห้องว่างได้ นอกจากนี้การจองยังรองรับการชำระเงินจอง ล่วงหน้าได้ ซึ่งการจองสามารถจองได้พร้อมๆกัน ได้หลายห้อง


2. ระบบการจัดการห้องพัก ( Room management system )

    ซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่ัจัดการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องพัก โปรแกรมบริหารงานโรงแรม จะประกอบไปด้วย การ Check in / Check out ห้องพัก  ซึ่งการ Check in นี้ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลมาจากการจองห้องพักได้ และ รองรับการ Check in โดยไม่ได้จองห้องพักมาก่อน ( Walk in ) ซึ่งสามารถเข้าพักได้ทั้งแบบ Individual หรือ แบบกลุ่ม ( Group ) เมื่อมีการ Check in สามารถระบุได้ว่าผู้เข้าพักๆ ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ พักกี่คืน , ชำระค่าห้องพัก หรือ เงินประกันเท่าไร , ใครเป็นผู้เปิดห้องพัก และ รับเงินค่าประกันห้องพัก เมื่อทำการ Check in แล้ว ระบบจะทำการ ตั้งค่าในห้องพักนั้น เป็นสถานะ ไม่ว่างหรือ มี ผู้เข้าพัก อีกทั้ง รองรับ ระบบสอบถามรายชื่อผู้เข้าพัก ซึ่ง ในระหว่างพัก หากผู้เข้าพักทำการใช้สินค้าหรืออาหาร ในห้องพัก (Minibar ) ระบบ สามารถ เชื่อมโยงการเพิ่มรายการสินค้าและบริการเข้าไปในห้องพัก เพื่อ คิดค่าสินค้าและบริการได้ และ ยังมีการเชื่อมโยงระบบสต็อก โดยอัตโนมัติ  และ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการขายสินค้าได้กับ โปรแกรมร้านอาหาร ในกรณีที่ ผู้เข้าพักเข้าไปรับประทานอาหารในร้านอาหารของโรงแรม แล้วนำค่าใช้จ่ายไปรวมกับค่าห้องพัก

    ระบบการจัดการห้องพัก ยังรวมไปถึง การยกเลิกการเข้าพัก และ  การรับเงิน ซึ่งออกแบบให้สามารถรับเงินในระหว่างพักได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่รับเงิน และ จะทำการเชื่อมโยงระบบไปยังระบบการเงินโดยอัตโนมัติ และ มีความสามารถในการออกเอกสารต่างๆ ในระบบ อาทิเช่น Folio , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบเสร็จค่าประกันห้องพัก และ คูปองอาหาร เป็นต้น  

 

3. ระบบการเก็บเงิน ( Cashier system )

    ระบบการเก็บเงิน ของ โปรแกรมบริหารงานโรงแรม จะใช้สำหรับ การตรวจสอบการเก็บเงินของพนักงานเก็บเงิน และ สามารถ สรุปแยกตามพนักงาน , รอบการทำงานของพนักงาน และ รอบวัน (Night Audit ) นอกจากนี้ยังสามารถสรุปแยกตามชนิดการรับเงินได้ เช่น เงินสด , เช็ค , เงินโอน , บัตรเครดิต เป็นต้น โดยระบบจะทำการเชื่อมโยงเข้ากับระบบการจัดการห้องพัก โดยอัตโนมัติ


4. ระบบผังห้องพัก ( Room planning system )

    ซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่จัดการสถานะการทำงานต่างๆ ของห้องพัก คือ ห้องว่าง , มีแขกพัก , งดใช้งาน , ทำความสะอาด รวมไปถึงการตรวจสอบสถานะของห้องพัก เพื่อป้องกันไม่ให้มีการซ้ำของข้อมูลในกรณีที่ จอง หรือ เข้าพัก ในห้องพัก ในวัน และ เวลาเดียวกัน อีกทั้งทำหน้าที่สร้างรายงานต่างๆ เช่น สถิติการใช้ห้องพัก ( Room occupancy ) , สถานะห้องพัก ( Romm chart )ห้องพักคงเหลือ , ตารางห้องพัก ( Romm planning ) และ รายงานสรุปยอดการจอง ( Focast report ) เป็นต้น


5. ระบบลูกหนี้  ( A/R system )

    ซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่ติดามการชำระหนี้ของ ลูกหนี้ กรณีที่มีการเข้าพักด้วยเงินเชื่อ อาทิเช่น กรณี ที่มาเป็นคณะทัวร์ จาก Agency หรือ กรณีที่มีสัญญาในการใช้ห้องพัก ของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งระบบลูกหนี้จะทำการเชื่อมโยงเข้ากับระบบการจัดการห้องพักโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเข้าพักด้วยเงินเชื่อ ระบบลูกหนี้จะสร้างการ์ดลูกหนี้ ให้โดยอัตโนมัติ และ สามารถบันทึกการชำระหนี้ และ ออกใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงิน ได้  โดยการตัดชำระหนี้ สามารถแยกชำระเป็นเอกสาร หรือ ชำระตามจำนวนเงิน ได้ โดย ระบบลูกหนี้จะทำการตรวจสอบการชำระเงินของลูกหนี้ อาทิเช่น รายงานลูกหนี้คงค้าง , รายงานการครบกำหนดชำระหนี้ เป็นต้น   


6. ระบบสต็อกสินค้า ( Inventory system )

    สำหรับระบบสต๊อกสินค้าใน โปรแกรมบริหารงานโรงแรม จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ สต็อกห้องพัก และ สต็อกกลาง โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการขายห้องพักได้ อีกทั้งมีระบบการเบิกสินค้าจากสต็อกกลางไปยังสต็อกภายในห้องพัก รวมทั้งสินค้าที่เป็น Complementary โดยการตั้งรหัสสินค้าสามารถเพิ่มรูปภาพ , แตกหน่วยสินค้า , เพิ่มคลังสินค้าตามห้องพักได้ อีกทั้งรองรับระบบการคิดต้นทุนสินค้า แบบ ต้นทุนมาตราฐาน และ แบบ ต้นทุนเฉลี่ย หรือ ไม่คิดต้นทุน และ สามารถเลือกได้ว่าจะให้มีการตัดสต็อกหรือไม่ โดย ระบบสต๊อกสินค้าจะเป็นแบบ สต๊อกการ์ดทำให้สามารถตรวจสอบการเข้าออกของสินค้า และ ยังสามารถย้อนดูข้อมูลการเข้าออกของสินค้าได้เช่นกัน 


7. ระบบงานบริการ ( Service system )

    ระบบนี้จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับงานบริการทางด้านต่างๆ เช่น  ระบบแม่บ้านสำหรับการทำความสะอาดห้องพัก ( House Keeping )  หรือ เพิ่มรายการสินค้า/บริการ ในห้องพัก อีกทั้งมีรายงานต่างๆ สำหรับแม่บ้าน อาทิเช่น การเตรียมอุปกรณ์ในห้องพัก, การเข้าไปทำความสะอาดห้องพัก เป็นต้น ในส่วนของระบบบริการยังประกอบไปด้วย ระบบการซ่อมบำรุงห้องพัก , ระบบแจ้งเตือนผู้เข้าพัก Guest Message และ ระบบการฝากข้อความระหว่างพนักงาน เป็นต้น


  1. 8.ระบบสั่งอาหาร (Food and Beverage)

    เป็นระบบสั่งอาหารเข้าครัว อย่างง่ายๆ สำหรับโรงแรมทุกระดับ พร้อมคิวครัว และระบบการเช็คบิล หรือลงบิลประจำห้อง สามารถ set menu อาหารได้และทำงานง่าย

        HOME          ABOUT            SERVICE                CUSTOMER

การตลาด : 086-2896539, 098-2426291, 087-3975278

โปรแกรมโรงแรม Mama Bungalow เกาะหลีเปะจ.สตูล

ลูกค้าอ้างอิง

โปรแกรมโรงแรม เรือนผู้การรีสอร์ทแอนด์เรสเตอรองท์

198 ม.3 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

โปรแกรมโรงแรม โรงแรมปาร์ควิว ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

โรงแรม Lemon Grass อ.พัทยา จ.ชลบุรี ลงระบบจัดการบริหารโรงแรม

ติดตั้งโปรแกรมโรงแรมให้ Arcadia Service Apartment  อ.แกลง จ.ระยอง

NEXT                HOME               

ฝ่ายบริการหลังการขาย Support / บริการหลังการขาย   093 - 569 - 123-8 , 093-6069338, 093-6067120, 093-6067453  ร้องเรียนบริการหลังการขาย 098-2426291 จันทร์-ศุกร์    บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.30 น. Support

เว็บไซต์บริษัท : www.quickcashregister.com  www.foodcourt.cc  www.hotelling.com  www.myhost.co.th  www.ระบบจัดการบริหารโรงแรม.com  www.ศุนย์อาหาร.com          

Copyrigth@2012 By MyHost Company Limited