Myhost Copyright

Myhost Copyright

ลูกค้าบางส่วนที่ใช้ระบบ RFID ของบริษัท

โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี ติดตั้งระบบเรียบร้อย ขณะกำลังใช้งานระบบแล้ว

 1. MORE

**โปรแกรมระบบบัตรศูนย์อาหาร พร้อมเครื่องอ่านบัตร **
ใช้บัตรแทนเงินสด แทนคูปองเงินสด แทนชิป
ผ่านระบบ RFID หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ไม่ต้องเดินสายLan ไม่ต้องใช้ Server
.................................................................................

คุณสมบัติ ของโปรแกรมศูนย์อาหาร พร้อมเครื่องอ่านบัตรศูนย์อาหาร และบัตร RFID
  Quick RFID เป็นระบบที่ผลิตออกมาเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และต้องการความสะดวกสบาย ทันสมัย เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ องค์กรรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งระบบ RFID เป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน แต่ยังใช้กันยังไม่แพร่หลายในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือพูดได้ว่ายังไม่รู้จักระบบนี้ดีเท่ากับ ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐฯ ประเทศเหล่านีี้ได้นำระบบ RFID มาใช้กับการจัดการขนส่ง การเก็บข้อมูลรถผ่านระบบ RFID การชำระเงินบนทางด่วน การติดตามสัตว์ป่าคุ้มครอง ระบบการตรวจสอบความปลอดภัย และอีกมากมาย แล้วแต่การนำมาประยุกต์ใช้ 

  คุณสมบัติเด่นของเครื่องอ่าน RFID
	-เป็นระบบ Microcontroller เขียนขึ้นในระบบภาษา C เจ้าแรกของเมืองไทย
	-เครื่อง Master RFID สามารถเติมเงิน-คืนเงิน สรุปยอดรายงานการขายประจำวัน 
	-เครื่อง Client RFID สามารถตัดเงินตามจุดร้านค้าต่างๆ สรุปยอดรายงานการขายต่อจุดเป็นรายวัน
	-ความสามารถในการอ่าน 1 ครั้งต่อ 4 วินาที รวดเร็วมาก
	-ส่งสัญญาณในระบบ Radio Conferrence
	-ระบบติดตั้งได้อิสระ ไม่ต้องต่อสายLan และไม่มีระบบ Server
	-เป็นระบบ Off Line ไม่ต้องกลัวระบบล่ม หรือเกิด Virus เพราะไม่ได้ Run บน Window
	-กรณีเครื่องอ่านมีปัญหาจะมีปัญหาเฉพาะจุด ไม่เสียทั้งระบบ
	-สามารถแก้ซอฟแวร์ผ่านการ Up Firmware ได้ตลอดเวลา และสามารถใช้งานได้ทันที
	-เมนูการใช้งานภาษาไทย ใช้งานง่าย
	-สามารถติดตั้งไว้บนรถโดยสารประจำทางได้ โดยไม่จำกัดระยะทาง
	-เครื่องอ่านบัตรศูนย์อาหาร สามารถอ่านกับบัตรเฉพาะ Mifare 1K 13.56 MHz., Tag RFID Wristband, 2 In 1 Proximity Card ที่เป็นระบบของบริษัท
     เท่านั้น
	-ระบบบัตรศูนย์อาหารรองรับ ระบบศูนย์อาหารทุกประเภท, ระบบคุรุภัณฑ์, ระบบห้องสหกรณ์, ระบบรถโดยสาร โดยใช้บัตรเงินสดแทน การใช้ตั๋ว,     
     คูปอง, ชิฟ
	-ระบบสามารถใช้งานร่วมกับ โปรแกรมขายหน้าร้าน POS พร้อมอุปกรณ์ POS สำหรับมินิมาร์ท สหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน วิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ ร้าน
     ค้าทั่วไปทุกประเภท ที่ต้องการคุมสต๊อก ฯลฯ
	
   คุณสมบัติของบัตรศูนย์อาหาร RFID
	-เป็นบัตร MiFare 1K
	-บัตรมีความคงทน มี ship อยู่ด้านใน คงทนกว่าบัตรแถบแม่เหล็ก
	-บัตรมีความทันสมัย ได้ใช้งานแพร่หลายในต่างประเทศเช่น 
     ญี่ปุ่น สหรัฐฯ สิงคโปร์
	-บัตรมีการเขียนระบบที่มีรหัสซ้อนหลายขั้นตอน ยากต่อการปลอมแปลง 
	-บัตรมีอายุการใช้งานนาน 50 ปี
	-บัตรเก็บข้อมูล และเป็นตัวเชื่อมสัญญาณกับระบบ แม้จุดแม่และจุดลูก
     อยู่ห่างกัน บัตรก็สามารถอ่านข้อมูลในจุดนั้นได้
	-บัตรได้ผ่านการลงข้อมูลก่อนการนำไปใช้ในระบบ
	-บัตรสามารถพิมพ์หรือออกแบบได้หลากหลาย เหมาะที่จะเป็นบัตรนักเรียน 
     บัตรพนักงาน ฯลฯ
	-สามารถนำบัตรไปใช้กับระบบ School Admin, ระบบการส่ง SMS ได้
	-บัตรสามารถใช้เป็นบัตรแทนเงินสด 
	-สามารถเติมเงินเข้าไปในบัตร และแลกคืนเงินได้
	-สามารถนำไปชำระในระบบ Food Court, คุรุภัณฑ์ ได้
	-ความหนาของบัตรขนาด 0.70 MM
	-ระบบการพิมพ์แบบ OFF SET

ระบบบัตรศูนย์อาหาร ของบริษัทฯ สามารถนำมาใช้ร่วมกับระบบโรงเรียนได้ดังนี้
    1.ใช้กับระบบโรงเรียน (School Admin ของ สพฐ.) สามารถตรวจสอบประวัติของนักเรียนได้ทั้งหมด ในทุกฝ่ายของโรงเรียน เช่น ฝ่ายปกครอง พยาบาล วิชาการ การเงิน เป็นต้น โดยใช้บัตร RFID 

    2.ใช้กับระบบศูนย์อาหารโรงเรียน โดยใช้บัตรแทนเงินสดในการซื้ออาหารในศูนย์อาหารของโรงเรียน

    3.ใช้กับระบบคุรุภัณฑ์ของโรงเรียน ในการซื้ออุปกรณ์การเรียนในร้านค้าสหกรณ์ มินิมาร์ทของโรงเรียน

    4.ใช้กับระบบรถโดยสารของโรงเรียน ที่รับส่งนักเรียนเป็นรายวัน โดยใช้บัตรแตะจุด RFID บนรถและตัดเงินทันที

    5.ใช้กับระบบส่ง SMS โดยบันทึกการเข้าออกโรงเรียนของนักเรียน โดยโรงเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS ใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อนักเรียนแตะบัตรเข้าโรงเรียน ระบบจะส่ง SMS ไปยังผู้ปกครอง และฝ่ายปกครอง ทันที ทุกวัน โดยทางครูและผู้ปกครองสามารถรู้ว่านักเรียนได้เข้าโรงเรียนแล้ว

    6.เป็นบัตรนักเรียนในตัว โดยมีรูป ชื่อ เลขประจำตัวนักเรียน ในตัว

ทุกรายละเอียดมีการสรุปรายงานบัญชีการเคลื่อนไหวของเงินอย่างชัดเจน 
ระบบ SMS ทางโรงเรียนจะลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ในแต่ละปีจำนวนมหาศาล

ระบบนี้เหมาะสำหรับ โรงเรียน โรงงาน มหาวิทยาลัย ระบบรัฐวิสาหกิจ องค์กรหน่วยงานราชการ ศูนย์อาหารเอกชน ระบบศูนย์อาหารเคลื่อนที่ งานอีเว้นต์
ที่ต้องการจัดเก็บรายได้ในศูนย์อาหาร อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม

เป็นอีก 1 ความภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้วางระบบศูนย์อาหารเป็นระบบจัดเก็บเงินได้อย่างดี และใช้งานง่าย


                                                                                                                           >>MORE

โรงเรียนมนตรีศึกษา จ.ขอนแก่น


                                                                                                                           >>MORE

Myhost Copyright

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)  ลงระบบศูนย์อาหารพร้อมบัตรสมาร์ทการ์ด

เป็นอีก 1 โรง ในระบบ สพฐ. และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ประชากร 5000 กว่าคน

และเป็นโรงเรียนที่มีระบบการจัดการศูนย์อาหาร ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน แม้กระทั่งรูปแบบบัตร

รูปแบบเคาน์เตอร์แคชเชียร์ และโรงอาหารที่ได้มาตรฐาน สามารถเป็นต้นแบบให้กับ

โรงเรียนอื่นได้มาศึกษาดูงาน และดูการจัดการบริหารงานและเงิน ให้เข้าโรงเรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากอีก 1 โรง ของโรงเรียนรัฐบาล


                                                                                                                           >>MORE

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา จ.ภูเก็ต  ลงระบบศูนย์อาหารพร้อมบัตรสมาร์ทการ์ด ระบบสหกรณ์ ระบบร้านกาแฟ กับมายโฮสท์ 

ปักหมุด โรงเรียนในเครือคาทอลิก ฝั่งตะวันตก อีก 1 โรง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใน

จ.ภูเก็ต ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดแบบ 2 in 1


                                                                                                                           >>MORE

โรงอุตรดิตถ์ดรุณี จ. อุตรดิตถ์  ลงระบบศูนย์อาหารพร้อมบัตรสมาร์ทการ์ด

เป็นโรงเรียนเอกชน ที่มีระบบจัดการบริหารงานอย่างดี ใช้ระบบในการจัดเก็บและคุมเงิน

ผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด อีก 1 โรงของปี ของโรงเรียนทางภาคเหนือ


                                                                                                                           >>MORE

โรงเรียนสงวนหญิง จ. สุพรรณบุรี


                                                                                                                           >>MORE

Myhost Copyright

Myhost Copyright

ดาราสมุทรบริหารธุรกิจ (DBAC) จ.ชลบุรี ใช้ระบบศูนย์อาหารพร้อมระบบสหกรณ์

อีกโรงของโรงเรียนในเครือคาทอลิก ที่เกี่ยวกับ บริหารธุรกิจ ที่ใช้ระบบของมายโฮสท์

พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้เชิญให้ CEO Myhost เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ การสร้าง

แบรนด์และการตลาด เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงของนักศึกษา


                                                                                                                           >>MORE

Myhost Copyright

โรงเรียนนครนายกพิทยาคม จ.นครนายก ลงระบบศูนย์อาหารพร้อมบัตรสมาร์ทการ์ด

เป็นโรงเรียนอีกโรงที่เห็นความสำคัญของการจัดเก็บรายได้ในศูนย์อาหารโรงเรียน และเป็นโรงเรียนต้นแบบ ในจังหวัดอีกโรง ที่มีระบบการจัดการบริหารศูนย์อาหารโรงเรียนให้มีความทันสมัย และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดที่มีชื่อ ในจังหวัดนครนายก


                                                                                                                           >>MORE

โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ จ.นครปฐม ลงระบบศูนย์อาหารพร้อมบัตรสมาร์ทการ์ด

อีก 1 ของโรงเรียนเอกชน ในเครือคาทอลิก ที่ลงระบบศูนย์อาหารผ่านบัตรแทนคูปองเงินสด และการจัดเก็บได้ก็เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และรวดเร็วในการใช้งาน สะดวกสบาย ลดขั้นตอนการทำงานของพนักงานให้ลดน้อย


                                                                                                                           >>MORE

โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ ลงระบบศูนย์อาหารพร้อมบัตรสมาร์ทการ์ด

เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก แต่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นนักพัฒนา ได้นำระบบบัตรศูนย์อาหารเข้ามาใช้ในการจัดเก็บรายได้จาก โรงอาหาร และ สหกรณ์ โรงเรียน และระบบสามารถจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น


                                                                                                                           >>MORE

โรงเรียนพิมานวิทย์  จ.นราธิวาส ลงระบบศูนย์อาหารพร้อมบัตรสมาร์ทการ์ด

เป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนอิสลาม ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการจัดระบบศูนย์อาหารอย่างมีมาตรฐาน นักเรียนน่ารักทุกคน


                                                                                                                           >>MORE

Home       1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20

21        22        23        24        25        26        27        28        29        30        31        32        33        34        35        36        37        38        39        40

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ลงระบบศูนย์อาหารพร้อมบัตรสมาทร์การ์ด เป็นหนึ่งโรงเรียนที่เป็นความภาคภูมิใจของบริษัท


                                                                                                                           >>MORE

Myhost Copyright

Myhost Copyright

Myhost Copyright

Myhost company limited copyright

Myhost Copyright

Myhost Copyright

Myhost Copyright

ฝ่ายการตลาด : (0) 98 242 6291 (0) 86 289 6539  (0)87 397 5278  ID Line : 0982426291 สอบถามรายละเอียดได้ทุกวัน

E-Mail :myhostsoftwarehouse@gmail.com  myhostofficer@gmail.com  ตาราง Support หลังการขายนอกเวลาทำการ

ฝ่ายบริการหลังการขาย Support / บริการหลังการขาย   0982426291 ,0862896539, 0873975278ร้องเรียนบริการหลังการขาย 0982426291 จันทร์-ศุกร์    บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.30 น.

เว็บไซต์บริษัท : www.quickcashregister.com  www.foodcourt.cc  www.hotelling.com  www.myhost.co.th  www.ระบบจัดการบริหารโรงแรม.com  www.ศุนย์อาหาร.com   www.facebook.com/myhostcompany         

เครื่องคิดเงิน กรุงเทพมหานคร

55   ถ.รามอินทรา ซอย รามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

>Click แผนที่มายโฮสท์ กรุงเทพ<

เครื่องคิดเงิน หาดใหญ

88 ถ.โชติวิทยะกุล3  ต.หาดใหญ่  อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา 90110

>Click แผนที่มายโฮสท์ หาดใหญ่<

เครื่องคิดเงิน เชียงใหม่

43/2 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

>Click แผนที่มายโฮสท์ เขียงใหม่<

Copyrigth@2012 By MyHost Company Limited